แสนสุข การบัญชี (ชลบุรี) ^^

 

 

กิจการร่วมค้า  (joint Venture)

         คือ  กิจการที่ดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้า หรือ หากำไร   ระหว่าง

                                                     บริษัท กับ บริษัท

                                                     บริษัท กับ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

                                                     ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กับ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

                                                     บริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กับ บุคคลธรรมดา, คณะบุคคลที่ไม่ใช่ 

                                           นิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญ      หรือนิติบุคคลอื่น ในมาตรา39 แห่งประมวลรัษฏากร


 
 
Online:  1
Visits:  1,873,648
Today:  181
PageView/Month:  4,105