แสนสุข การบัญชี (ชลบุรี) ^^

 

                                             การตรวจบัญชีมีวัตถุประสงค์คือ ...

                                     ตรวจ สอบและแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้น ๆ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่ เพียงใด

             รวมถึงการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงิน ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ

      

                        ขอบเขตของงานบริการ

 

 

                   อัตราค่าบริการ  :     ขึ้นอยู่กับรูปแบบ  ขนาด ลักษณะการดำเนินงานของท่าน

 
Online:  3
Visits:  2,039,851
Today:  212
PageView/Month:  3,618