แสนสุข การบัญชี (ชลบุรี) ^^

  

 


งานบริการรับทำบัญชี


                            1. ให้คำแนะนำในการวางระบบบัญชี จัดทำเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจเพื่อการควบคุมภายในที่ดี 
                            2. วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามแนวทางที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
                            3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชี
                            4. บริการงานทางด้านภาษีอากร เช่นจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย จัดทำแบบ ภงด.1,3,53 ยื่นต่อกรมสรรพากรประจำเดือน
                            5. บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
                            6. จัดทำสมุดบัญชีให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำ
                            7. จัดทำประมาณการกลางปี ภงด.51 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรในเดือนสิงหาคมของทุกปี
                            8. จัดทำงบการเงินประจำปีและเอกสารประกอบงบเพื่อยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
                            9. เป็นตัวแทนผู้ประกอบการในกรณีถูกสรรพากรเชิญพบ
 


                             อัตราค่าบริการ


                             ราคาค่าบริการเริ่มต้นที่ 3,000.00 บาท ต่อเดือน   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ,ขนาด การดำเนินงานของธุรกิจท่าน

                    ซึ่งมีผลทำให้ ราคาอาจจะเพิ่มหรือลดลงจากราคาเริ่มต้น

 

 

 


 
Online:  2
Visits:  2,039,740
Today:  101
PageView/Month:  3,507